7 voordelen van staand werken

Ken je het klassieke beeld van vergaderen? Een tafel met koffie en thee. Een reeks comfortabele kantoorstoelen waar iedereen te laat in gaat zitten. Vergaderingen beginnen vaak 10 tot 15 minuten te laat en kunnen wel twee uur duren voor een belangrijke bespreking. 

Vergaderingen ondergaan veranderingen, en we zoeken naar nieuwe manieren. Een daarvan is staand vergaderen, met de Stand4Work Stastoel. Deze aanpak biedt verschillende voordelen:

1. Staand vergaderen behoudt de vaart:
In de ‘oude stijl’ van vergaderen nemen we vaak dezelfde zitplaatsen in, en er ontstaan zijgesprekken. Dit kan leiden tot afdwalen van de agenda en de vergadering kan uitlopen. Bij staand vergaderen gebeurt dit minder of helemaal niet. De energie blijft hoog, iedereen blijft gefocust, en de vergadering is sneller afgelopen.

2. Snellere besluitvorming:
Staand vergaderen leidt tot snellere besluitvorming. Er zijn minder lange uitleggen over onderwerpen of herhaalde redenen en discussies. Hierdoor worden beslissingen sneller genomen en kan het onderwerp worden afgerond.

3. Meer non-verbale communicatie:
In staande positie heb je een actievere houding, waardoor jouw non-verbale communicatie beter zichtbaar is voor medevergaderaars. Dit verduidelijkt de discussie en wordt door iedereen beter begrepen.

4. Beweging stimuleert de hersenen:
Het belang van bewegen voor onze hersenen is algemeen bekend. Staand vergaderen bevordert beweging aanzienlijk meer dan zitten.

5. Stimulans voor creativiteit en samenwerking:
Staand zijn moedigt deelnemers aan om ideeën te delen. Mensen worden minder territoriaal en gaan eerder samenwerken om ideeën uit te werken en de kwaliteit te verbeteren.

6. Kostenbesparing:
Staand vergaderen biedt niet alleen snelheid, maar ook besparingen. Besluiten worden sneller genomen en zijn nuttiger voor het werk. 

Vergadering staand

7. Let op je lichaamshouding
Snel en frequent op de hoogte: Bij veel bedrijven is snel en staand vergaderen al heel gebruikelijk, vooral aan het begin van de dag. Deze korte werkoverleggen passen goed bij de scrum methode, waarbij teams in korte tijd producten of diensten ontwikkelen. Regelmatige scrum overleggen delen project updates en leiden tot actie.

Kortom: verlaat die stoel en ga staan! Overweeg om staand te vergaderen met de Stand4Work Stastoel en ontdek de voordelen, zoals snelheid, kwaliteit en effectiviteit. Als de scrum methode je aanspreekt en je staat al tijdens vergaderingen, stel jezelf dan deze vragen: Wat heb je gisteren gedaan? Waar heb je aan gewerkt? Wat ga je vandaag doen?
Dus, verlaat die stoel en betreed de vergadering staand met de Stand4Work Stastoel!

Winkelwagen